image

پلاک ترانزیت

توضیح پلاک ترانزیت

در آژانس مسافرتی پارت ونک ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت خودروهای سواری و کامیون ها به صورت بین المللی و به منظور شناسایی وسائط نقلیه در خارج از کشور برای افرادی که قصد خروج از مرزهای ایران را دارند صادر می شود.